Περιγραφή

unbal. Jack mono > Jack mono 90 degrees 6 m καλώδιο