Περιγραφή

unbal. Jack mono > Jack mono Μαύρo 3 m καλώδιο