Περιγραφή

unbal. Jack mono > Jack mono 90° Μαύρo 1,5 m καλώδιο