Περιγραφή

unbal. Jack mono > Jack mono Μαύρo 10 m καλώδιο