Περιγραφή

unbal. Jack mono > Jack mono 3 m καλώδιο