Περιγραφή

unbal. Jack mono > Jack mono 90° Μαύρo 6 m καλώδιο