Περιγραφή

unbal. Jack mono > Jack mono Μαύρo 15 m καλώδιο