Περιγραφή

unbal. Jack mono > Jack mono 10 m with Golden Tip καλώδιο