Περιγραφή

bal. stereo Jack > stereo contra-Jack 10 m καλώδιο