Περιγραφή

4 Mono Jack Αρσενικά σε 4 Mono Jack Αρσενικά -3m.