Περιγραφή

unbal. Jack mono > Jack mono 6 m with Golden Tip καλώδιο