Περιγραφή

Καλώδιο επέκτασης CEE 7/7 IP44 – CEE 7 IP44