Περιγραφή

Jack/αρσενικό  stereo > XLR/θηλυκό + XLR/αρσενικό 3m