Περιγραφή

Jack stereo > 2 x RCA/αρσενικό, L/R 1,5 m