Προιόντα εντός Εγγύησης

 

Εγγύηση 2 Ετών powered by Audiolabs

Η χρονική διάρκεια της εγγύησης για όλα τα προιόντα από τα Audiolabs ορίζεται στα 2 έτη.

Ως ημερομηνία αρχής της εγγύησης ορίζεται η ημερομηνία αγοράς και ως αποδεικτικό ορίζεται η απόδειξη ή το τιμολόγιο της αγοράς.
Eγγυώμαστε ται στον αρχικό αγοραστή, ότι τα προϊόντα δεν παρουσιάζουν ελάττωμα, οφειλόμενο στα υλικά που το αποτελούν ή στην εργασία συναρμολόγησής του. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης τα Audiolabs θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει κατά την κρίση της το προβληματικό προϊόν χωρίς καμία επιβάρυνση εργασίας ή ανταλλακτικών. Η εταιρεία έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να καθορίζει αυτή κατά την απόλυτη κρίση της τον τρόπο, τον χρόνο και τον τόπο επισκευής του προϊόντος.
Η μεταφορά και η τυχόν ασφάλιση των προς επισκευή προϊόντων από τον πελάτη από και προς τα Audiolabs γίνεται με ευθύνη και έξοδα του πελάτη. Παρακαλούμε να είστε προετοιμασμένοι να παρουσιάσετε κάποιο αποδεικτικό έγγραφο αγοράς του προϊόντος (απόδειξη λιανικής πώλησης, τιμολόγιο αγοράς κ.α.).

Για την όσο το δυνατόν πιο ασφαλή μεταφορά, τα προϊόντα που αποστέλλονται προς επισκευή πρέπει να είναι επιμελώς και ασφαλώς συσκευασμένα στις αυθεντικές αρχικές συσκευασίες τους. Η αδικαιολόγητη απασχόληση, καθώς και οι επισκέψεις τεχνικών κατ’ οίκον ή επιχείρηση χρεώνονται ξεχωριστά, ακόμα και εάν το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση.

Η εγγύηση δεν ισχύει για βλάβες που προέρχονται από:

 

Μή Σωστή Συντήρηση και Χρήση του Προϊόντος:
Παρακαλούμε να διαβάζετε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών του προϊόντος που αγοράσατε. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό καλύπτουν την σωστή χρήση, συνδεσμολογία αλλά και συντήρηση του προϊόντος.

Επίσης από :

 1. Αμέλεια (π.χ. βλάβες από διαρροές οξέων μπαταριών,ρίψη υγρών)
 2. Κακή χρήση ή χρήση τροφοδοτικών, πέραν αυτών που ορίζει ο εκάστοτε κατασκευαστής για το κάθε προϊόν.
 3. Χρήση αντίθετη με τις προδιαγραφές που ορίζει ο κατασκευαστής (κακή συνδεσμολογία, πτώση, έκθεση σε ακραία επίπεδα θερμοκρασίας ή υγρασίας, βλάβες προερχόμενες από μεταβολές στο δίκτυο της ΔΕΗ).
 4. Οποιαδήποτε απόπειρα επισκευής ή επισκευή ή μετατροπή που έχει γίνει εκτός των Audiolabs
 5. Επίσης η εγγύηση δεν ισχύει όταν ο αριθμός κατασκευής (serial number) ή τα διακριτικά σήματα της συσκευής έχουν αλλοιωθεί, αλλαχθεί ή αφαιρεθεί.
 6. από την διαμετακόμιση ή την χρήση του σε μη κατάλληλο χώρο ή από μη νόμιμο λογισμικό (crack) και από ιούς υπολογιστών που μπορούν να χαλάσουν ή να επηρεάσουν την σωστή λειτουργία συσκευών οι οποίες συνεργάζονται με ηλεκτρονικό υπολογιστή.

 

7.Από μη νόμιμο λογισμικό (crack) και από ιούς υπολογιστών που μπορούν να χαλάσουν ή να επηρεάσουν την σωστή λειτουργία συσκευών οι οποίες συνεργάζονται με ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Εγγύηση δεν καλύπτει:

κεφαλές μικροφώνων, κεφαλές και διόδους laser, κεφαλές βελόνες πικάπ, ποτενσιόμετρα μικτών, λαμπτήρες, διόδους και λαμπτήρες led, κόρνες, αντλίες, μοτέρ, καλώδια, βύσματα, αξεσουάρ και αναλώσιμα υλικά.Μεγάφωνα, διαφράγματα, πηνία, κάψες ακουστικών που έχουν καταστραφεί από κακή χρήση (κακή χρήση εννοείται η υπεροδήγηση – παραμόρφωση του ενισχυτή ή του ηχητικού συστήματος) καθώς και η υπεροδήγηση των ηχείων / ακουστικών). 

Η εταιρεία Audiolabs δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια δεδομένων κατά την διάρκεια της επισκευής και δεν υποχρεώνεται σε πιθανή ανεύρεσή τους.

 

 Προιόντα εκτός Εγγύησης

 

Για τον έλεγχο ή εκτός εγγύησης η ελάχιστη χρέωση είναι 25,00 Ευρώ

 

 • Η επισκευή του προϊόντος γίνεται σύμφωνα με την περιγραφή της βλάβης, που υποδεικνύει ο πελάτης.
 • Η επιστροφή του προϊόντος γίνεται μόνο με επίδειξη του δελτίου παραλαβής ή αστυνομικής ταυτότητας με τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί πιο πάνω.
 • Ο πελάτης ειδοποιείται για το κόστος επισκευής μόνο όταν αυτό υπερβαίνει το ποσό των 50,00 Ευρώ.
 • Σε περίπτωση που το κόστος επισκευής του προϊόντος κριθεί από τον πελάτη ασύμφορο, ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλει την ελάχιστη χρέωση εργασίας, απασχόλησης ή/και μεταφοράς σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της εταιρείας. Αν διαπιστωθεί ότι το προϊόν δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα, ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλει την ελάχιστη χρέωση σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο, ακόμα και αν δεν απαιτηθεί καμία εργασία επισκευής.
 • Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον πελάτη προκαταβολή μέρους ή του συνόλου του ποσού επισκευής ανάλογα με την περίπτωση
 • Τα επισκευασμένα ή μη προϊόντα που δεν παραλαμβάνονται από τους ιδιοκτήτες τους,μετά τη σχετική έγγραφη ενημέρωση με sms ή email εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών , χρεώνονται με κόστος φύλαξης 30,00€ μηνιαίως από την ημερομηνία ενημέρωσης.
 • Σε περίπτωση που δεν προβείτε στην παραλαβή του προϊόντος εντός τριών (3) μηνών από την ειδοποίησή σας από τα Audiolabs, εξουσιοδοτείτε από σήμερα με το παρόν Δ.Π.Π., την εταιρεία να προβεί με δαπάνη σας στην ανακύκλωση του προϊόντος (ή των προϊόντων) που αναφέρεται/ονται σ’ αυτό και σε κάθε περίπτωση συναινείτε ανεπιφύλακτα στην καταστροφή του και δεν έχετε απολύτως καμία απαίτηση ή αξίωση κατά της εταιρείας
 • Η μεταφορά από και προς το εξουσιοδοτημένο τεχνικό τμήμα της εταιρείας γίνεται με ευθύνη και έξοδα του πελάτη.
 • Η παράδοση προϊόντων προς επισκευή δηλώνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.
 • Ο πελάτης δηλώνει ότι αποδέχεται τα παραπάνω καθώς και ότι η ενημέρωση του σχετικά με κάθε θέμα που αφορά στην παροχή υπηρεσιών από το τεχνικό τμήμα της εταιρείας σχετικά με την επισκευή των προϊόντων που αναφέρονται στο παρόν Δ.Π.Π., μπορεί να γίνεται με απλή ή συστημένη επιστολή καθώς και με μήνυμα ή με τηλεομοιοτυπία, στη διεύθυνση (ταχυδρομική ή ηλεκτρονική) και στον αριθμό κλήσης που έχει δηλώσει πιο πάνω.
 • Προϋπόθεση για την παραλαβή των προς επισκευή προϊόντων, αποτελεί η αποδοχή των όρων με την υπογραφή του παρόντος Δ.Π.Π. από τον πελάτη, ή η αποδοχή των όρων του παρόντος Δ.Π.Π. μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax), ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) όπου και θα δηλώνεται από τον πελάτη η αποδοχή των όρων του παρόντος Δ.Π.Π.
 • Εργασίες που απαιτούν ανταλλακτικά, ολοκληρώνονται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα αυτών.Καθυστερήσεις παράδοσης ανταλλακτικών από τρίτους ενδέχεται να καθυστερήσουν την ολοκλήρωση της επισκευής.
 • Η ελάχιστη χρέωση που εκάστοτε ισχύει, προκαταβάλλεται.

 

Πάγια Χρέωση Κλήσης της Εταιρείας στον χώρο του πελάτη 30,00 € και για διάρκεια επίσκεψης μιας ώρας. Για κάθε

επιπλέον ώρα στον χώρο του πελάτη εντός  Θεσσαλονίκης μεταξύ των ωρών (10.00 π.μ.- 18.00 μ.μ.) είναι 30,00 € / ώρα

/ τεχνικό. Δύο (2) ή περισσότεροι τεχνικοί 25,00 € / ώρα / τεχνικό.

Εκτός των ανωτέρω ωρών εργασίας οι χρεώσεις προσαυξάνονται κατά 50%. Μετά τις 21.00 προσαυξάνονται 100%.

Τα Audiolabs δεν ευθύνονται για τυχόν απώλεια δεδομένων κατά την διάρκεια της επισκευής και δεν υποχρεώνεται σε πιθανή ανεύρεσή τους.
Σημείωση: Η Τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24%